מילה טובה הוצאת ספרים  
   

אימון אישי בכתיבה יוצרת

כתיבה היא אמנות ייחודית שכל אדם יכול לעסוק בה. הכתיבה נחשבת לאמנות מאוד אישית, שדי בה גם אם היא מספקת את יוצרה בלבד. ואכן רוב הכותבים "כותבים למגירה". כאשר רוצה היוצר לפרסם את יצירתו, עוברת היצירה בידיו של העורך, המחליט האם וכיצד לפרסמה.

כתיבה יצירתית הנה מדיום לביטוי אישי. ייחודה של הכתיבה היוצרת הוא בשימוש הנרחב באמצעים אמנותיים ספרותיים, כגון: אמצעים פיגורטיביים (תיאוריים), שימוש במטפורות / סמלים, אמצעים לשוניים (למשל: משקלים, חריזה, איכות השפה, אורכי משפטים), אמצעים דקדוקיים וטכניקות ספרותיות, אחרות. היוצר משתמש באמצעים אמנותיים אלה כדי להעביר בטקסט יותר מאשר "מידע יבש". הוא מעביר מצב רגשי, נפשי, אווירה, הזדהות, אמונה ועוד.

אנו, בהוצאת מילה טובה, מקפידים להנחות את המחבר בתהליך כתיבת ספרו (כשיש צורך בכך), על מנת להבנות ליוצר סגנון כתיבה אישי. זאת, בין השאר, על ידי חשיפתו לקשת רחבה של סגנונות כתיבה אחרים, ותרגולו.

כותבים שעברו חוויה זו, של אימון אישי בכתיבה, עידנו את דקויות הקריאה שלהם והרחיבו את יכולותיהם לחוות טקסט לעומקו, גם את הטקסט שהם עצמם כתבו.

הסדנה מתאימה לכולם, ובהוצאת מילה טובה מאמינים שלמרות הכוח של הקבוצה אין טוב מהדרכה אישית ותומכת.

 
  טלפון: 03-5228348 – נייד: 054-4511086 – פקס: 03-5274952 – דוא"ל: meir (at) milatova.net  
בקרוב יראו אור
Smartcore - Software Solutions